Tip 2 diabetes mellitus

Bu makalenin gelistirilmis bir otomatik çeviri oldugunu bu makalenin.

Pankreas insülin ya da nasıl vücut insülin eksiktir kullandığı yetersiz miktarda salgılar zaman Diyabet oluşur. İnsülin glukoz (şeker) kullanarak hücresel enerji ihtiyacını sağlayan hormondur. Bu hormonun bir diğer rolü aşırı kaslarda şeker, karaciğer ve yağ dokusu saklamaktır.

Insülin salgılanması yetersiz olduğu ya da hedef dokularda, kan şekeri (kan şekeri, kan şekeri) kendi eylem direnç varsa çok büyük ve enerji üretimi için dokuları kullanamazsınız zaman. Kan şekeri sürekli artırılırsa komplikasyonlar göz, kalp, kan damarları, sinirler ve böbreklerde meydana gelir.

Glukoz kontrolü, özellikle kardiyovasküler komplikasyonların, tip 2 diyabet komplikasyonlarının en etkili önlenmesidir. Onlar egzersiz, doğru beslenme ve hipoglisemik ilaçlar ile kan şekeri düzeylerini kontrol etmek başarısız tip 2 diyabetli hastaların çoğu normal günlük aktivitelerini yapabilir.

Giderek daha fazla yetişkin ve çocuk tip sağlıksız beslenme alışkanlıkları ve sedanter yaşam tarzı nedeniyle 2 diyabet gelişir.

Diabetes mellitus tip 2:

– Vücudun hücreleri hücreleri artık insülin etkisine periferik direnç denilen enerji üretimi, kan şekeri kullandığı insülin eylem, yanıt vermeyen zaman;

– Pankreas yeterli insülin üretmez.

Obezite, egzersiz, hareketsiz yaşam tarzı ve insülin bağımsız ailede diyabet öyküsü olmaması, tip 2 diabetes mellitus gelişme riskini artırır.

Hasta asemptomatik böylece hastalığın ilk aşamasında, kan şekeri düzeyleri, çok yavaş yükselir. Diyabetli hastaların üçte onlar bu hastalıktan muzdarip bilmiyorum.

Diyabet belirtileri şunlardır:

– Susuzluk

– Poliüri (daha fazla miktarda idrar)

– Polyphagia (iştah artışı)

– Kilo kaybı

– Yorgunluk.

diyabet, glükoz, hastalıklar, insülin, kalp, kan, komplikasyonlar, mellitus, şeker, tür